• Happy New Year

  937983267kartkalogo.jpg

  Happy New Year

  22 Grudzień 2014
  Top
 • Tlenek cynku farmaceutycznego

  W związku z planowaniem wejścia w życie ustawy na mocy DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi – w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji ZM SILESIA SA ODDZIAŁ HUTA OŁAWA informuje że podejmie wszelkie kroki mające na celu zapewnienie dostaw Zinc Oxide EP7 włącznie z rejestracją w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym.

  05 Kwiecień 2013
  Top
 • Nowy pracownik w Dziale Handlowym

  Dział Handlowy zatrudnił na stanowisku "Specjalista ds. logistyki" Panią Katarzynę Grzeszczak (patrz kontakty), która będzie odpowiedzialna za zlecanie wywozów naszych produktów w kraju i za granicą.

  07 Styczeń 2013
  Top
 • Stan Prawny tlenku cynku do przemyslu farmaceutycznego

  Dyrektywa UE nakłada na Państwa członkowskie obowiązek wdrożenia do 02 lipca 2013 przepisów w prawie krajowym dot. spełniania przez dostawców API wymagań GMP. Żadnej wykładni prawnej nie możemy dziś przedstawić - polecam przeczytanie natomiast załączonego projektu ustawy.Takich przepisów w Polsce jeszcze nie ma. Póki co jest projekt ustawy o zmianie ustawy prawo farm. wprowadzający taki obowiązek z dniem 02 lipca 2013 . Podkreślamy, że to jest póki co PROJEKT, a  nie obowiązujący akt prawny. Wszelkie informacje o terminie wejścia w życie tego obowiązku są zatem niepewne. Dodatkowo, nowy art. 42d dotyczy sytuacji importu substancji czynnych, który jest zdefiniowany - polecamy analizę przez klienta czy wchodzi on w zakres tej definicji. Nasz Zakład do 02 lipca 2013 nie przewiduje żadnych zmian w produkcji tlenku cynku farmaceutycznego i będzie on oferowany jak dotychczas .

  10 Grudzień 2012
  Top
 • Medal Europejski

  1045331977img_1825m.jpg

  Medale przyznawane przez Business Center Club za wprowadzenie innowacyjnego - europejskiego produktu. W naszym przypadku dotyczy tlenków cynku do produkcji opon oraz tlenków ołowiu do produkcji akumulatorów.

  03 Grudzień 2012
  Top
 • Supplier Performance Award

  248824722img_1818_m.jpg

  Nagroda przyznawana raz na 2 lata przez koncern Enersys dla najlepszego dostawcy. Przyznawana w danym kraju tylko jednej - wybranej firmie.

  03 Grudzień 2012
  Top
 • Pieczęć

  948290840pieczec_ciekawostki.jpg

  Stara pieczęć, na której zaprezentowano awersy i rewersy medali, jakie zdobyły wyroby zakładumin. Medal Cesarza Austro-Węgier - Franciszka Józefa. Przy jej pomocy oznaczano tlenek cynku pakowany w drewniane beczki. Oryginał ma około 30 cm średnicy i obecnie znajduje się w gabinecie Prezesa Zarządu.

  03 Grudzień 2012
  Top
 • Po co nam cynk?

  1082027297film1.jpg

  Znaczenie minerałów takich jak cynk w naszym codziennym życiu w ujęciu humorystycznym.

  03 Grudzień 2012
  Top