Podstawowe założenia polityki jakości:

Wytwarzanie i dostarczanie wyrobów i usług spełniających oczekiwania klienta.
Utrzymanie opinii rzetelnego, godnego zaufania partnera.

Osiągane są poprzez realizację następujących przedsięwzięć:

  • Stałe doskonalenie kwalifikacji pracowników.
  • Wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych.
  • Doskonalenie wyrobów, procesów i organizacji.
  • Dobór solidnych dostawców.
  • Usprawnianie współpracy z klientami.
  • Kształtowanie postaw pro-jakościowych wśród pracowników.

Realizację ustanowionej polityki jakości gwarantuje spełnienie wymagań prawnych, ustalona struktura organizacyjna firmy oraz określone zakresy odpowiedzialności i kompetencji.