Przetargi

Na poniższej stronie zanajdują się informacje dotyczące przetargów.

1. Zapytanie ofertowe na dostawę spektrometru do analizy makroskopowej i śladowych pierwiastków w matrycy cynkowej.

2. Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia do pomiaru powierzchni właściwej proszków i ciał stałych metodą izotermy Brunauera, Emmetta i Tellera (BET) w oparciu o absorpcje azotu.

3. Zapytanie ofertowe na dostawę cynku twardego.

4. Zapytanie ofertowe na dostawę cynku SHG.

5. Zapytanie ofertowe na dostawę opakowań typu Big Bag.

6. Zapytanie ofertowe na dostawę pieca pod modelowe stanowisko badawcze do produkcji bieli cynkowej.

7. Zapytanie ofertowe na dostawę worków do filtra.

8. Zapytanie ofertowe na dostawę cynku SHG z dnia 22.02.2017r.

9. Zapytanie ofertowe dot.  instalacji odpylania - układ odciągowy z dnia 23.02.2017r.

10. Zapytanie ofertowe DP6-2017-03-02 dot. dostawy cynku twardego 95-96% z dnia 2017-03-17.

11. Zapytanie ofertowe DP6-2017-03-01 dot. dostawy cynku twardego 97% z dnia 2017-03-17.

12. Zapytanie ofertowe dot. wykonania audytu realizowanego projektu pt.: "Opracowanie energooszczędnej technologii wytwarzania kwalifikowanej bieli cynkowej z cynku: pierwotnego, wtórnego i odpadów cynkowych" z dnia 2017-05-04.

13. Zapytanie ofertowe dot. wykonania audytu realizowanego projektu pt.: "Opracowanie energooszczędnej technologii wytwarzania kwalifikowanej bieli cynkowej z cynku: pierwotnego, wtórnego i odpadów cynkowych" z dnia 2017-05-22.

14. Zapytanie ofertowe dot. wykonania audytu energetycznego modelowego stanowiska badawczego.

15. Zapytanie ofertowe na realizację modernizacji filtra technologicznego w Oddziale Feniks w Będzinie.

16. Zapytanie ofertowe dot. przebudowy pieca do produkcji bieli cynkowej w Oddziale Feniks w Będzinie.

17. Zapytanie ofertowe dot. modernizacji filtra technologicznego w Oddziale Feniks w Będzinie z dnia 13.03.2020.

18. Zapytanie ofertowe dotyczące remontu filtra technologicznego w Oddziale Feniks w Będzinie z dnia 27.10.2020r.