Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia do pomiaru powierzchni właściwej proszków i ciał stałych metodą izotermy Brunauera, Emmetta i Tellera (BET) w oparciu o absorpcje azotu.

Pobierz i wyświetl zapytanie

Pobierz i wyświetl ogłoszenie wyników.