Recycling

Wydział kadmu powstał w latach 1974/ 1975 roku.
Na wydziale powstały 2 odrębne piece jednoretortowe do wytwarzania tlenku kadmu z czystego metalu (Cd0  -  99.99), w których produkowano tlenek kadmu z czystego metalu.

W roku 1995 powstała linia produkcyjna do recyklingu odpadów baterii Ni-Cd małogabarytowych i akumulatorów Fe-Cd.
Surowcem są odpady akumulatorów Niklowo Kadmowych mało i dużo gabarytowych zbierane i segregowane o kodach odpadu: 19-03-05 (Odpady stabilizowane inne niż w 19-03-04) i baterii małogabarytowych Ni-Cd o kodzie 16-06-02  do częściowej utylizacji  odpadu poddawane odzyskowi w procesie R4 czyli: (Odparowanie związków kadmu) według pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.Decyzja Nr PZ 79.1/2008, po utylizacji i odparowaniu związków kadmu pozostaje spalone żelazo Fe w przypadku dużych płytek, a z baterii żelazo nikiel Fe-Ni i oddawany jest z powrotem dla firmy posiadającej pozwolenie do dalszego przerobu odpadów.