Granulat

Peletyzacja to proces mechanicznego wytwarzania peletek (kulek) o średnicy 0.5 do 4mm. W naszym procesie można przeprowadzić do formy paletyzowanej każdą biel cynkową produkowaną w zakładzie w Oławie (także Zinc Oxide EP8). Zaletą procesu paletyzacji jest przede wszystkim zwiększenie ciężaru właściwego produktu wyjściowego. Standardowa gęstość to 300-400g/dm3. Po paletyzacji wzrasta on nawet do 1200g/dm3. Skutkiem uformowania kulek jest zmniejszenie pylenia produktu podczas stosowania go u odbiorcy. Wpływa to znacząco na wskaźniki NDS. Zmieniona forma fizyczna pozwala także na poprawę własności transportowych materiału tak w systemach pneumatycznych jak i mechanicznych. Twardość granul jest na tyle duża aby produkt doskonale się dozował. Jednocześnie jest ona na tyle mała aby można było rozetrzeć pelet w palcach. Dzięki zakresowi granulacji od 0.5 do 4mm nasz produkt lepiej rozprowadza się w mieszaninach o podobnym zakresie uziarnienia. Nasza technologia pozwala na produkcję peletyzowanego tlenku cynku bez dodatku jakiegokolwiek reagenta czy medium wiążącego.

 

Zalety

3x większa gęstość w porównaniu do proszku

wielkość granul - 0.5 - 4mm

Zapytaj o ofertę na ten produkt lub scenariusz narażenia