Minia ołowiowa do zastosowań pirotechnicznych

Minia F/AD jest gatunkiem przeznaczonym do zastosowań w pirotechnice w produkcji elementów inicjujących. Minia F/AD jest składnikiem opóźniającym w masach opóźniających w zapalnikach elektrycznych i nieelektrycznych.

Zapytaj o ofertę na ten produkt lub scenariusz narażenia