Zapytanie ofertowe dot. wykonania audytu realizowanego projektu pt.: „Opracowanie energooszczędnej technologii wytwarzania kwalifikowanej bieli cynkowej z cynku: pierwotnego, wtórnego i odpadów cynkowych” z dnia 2017-05-22.

Zapytanie ofertowe dot. wykonania audytu realizowanego projektu pt.: „Opracowanie energooszczędnej technologii wytwarzania kwalifikowanej bieli cynkowej z cynku: pierwotnego, wtórnego i odpadów cynkowych” z dnia 2017-05-04.