Jednym z priorytetów nowoczesnej firmy powinna być maksymalna dbałość o jakość oferowanych produktów. Mając świadomość takich wymagań w 1998 roku, jako jedna z pierwszych firm na Dolnym Śląsku, wdrożyliśmy System Zapewnienia Jakości według normy PN-ISO 9002: 1994. Obecnie nasza firma posiada certyfikaty według normy ISO 9001:2015 oraz ISO 50001.

Nieodzownym elementem naszych wszystkich działań jest troska o środowisko naturalne. Wynika to ze specyfiki produkowanych wyrobów, a także z położenia zakładu w obrębie miasta.

Dzięki dużym nakładom inwestycyjnym już w latach dziewięćdziesiątych zakład spełnił wszystkie normy emisji i uzyskał status przedsiębiorstwa nieuciążliwego dla środowiska.

Obecnie pracujemy nad wdrożeniem zintegrowanego systemu zarządzania.
Huta „Oława” jest jedną z wizytówek miasta. Od wielu lat aktywnie angażuje się w jego życie społeczne, kulturalne i sportowe, stanowiąc jedną z podstaw lokalnej, oławskiej społeczności.