Pierwsze informacje o produkcji bieli cynkowej w oławskim zakładzie pojawiły się w 1845 roku. Od tego czasu rozpoczął się również jego rozwój, który skutkował udziałem w licznych wystawach światowych (Nowy Jork, Wiedeń, Paryż, Sydney, Kraków). Do zakończenia II wojny światowej zakład stanowił własność niemieckiej firmy „Zinkweißfabrik Marthahütte C.T. Löbbecke GmbH”.

Po wojnie zakład przyjął nazwę Zakłady Bieli Cynkowej i Bieli Ołowianej Huta „Marta” i do 1949 roku należał Zjednoczenia Przemysłu Farb i Lakierów.

Od 1949 stał się samodzielnym przedsiębiorstwem działającym pod nazwą Zakłady Bieli Cynkowej „Oława”.

W latach 1950 – 1958 huta podlegała Centralnemu Zarządowi Przemysłu Metali Niezależnych w Katowicach, a od 1958 działała pod zarządem Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Niezależnych.

W 1983 roku nastąpiła zmiana nazwy przedsiębiorstwa na Huta „Oława”. Dwa lata później weszło ono w skład Górniczo – Hutniczego Kombinatu Metali Niezależnych z siedzibą w Katowicach.

W 1989 roku doszło do likwidacji Kombinatu, a Huta „Oława” została przekształcona w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa – firmę Huta „Oława” Spółka Akcyjna.

Od 1993 roku zaczęła się całkowita restrukturyzacja zakładu. W 1994 Huta została wykreślona z listy firm uciążliwych dla środowiska przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Kolejny ważny krok w historii firmy to przeprowadzona w 1995 roku w ramach oferty publicznej prywatyzacja, której następstwem był debiut Huty „Oława” S.A. na Parkiecie Podstawowym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (21 lutego 1996)

W maju 2004 rozpoczęto produkcję w zakupionym zakładzie w Będzinie, a w czerwcu tego samego roku wycofano spółkę z obrotu publicznego.

02 czerwca 2005 roku nastapiło połączenie firmy ze spółką BORYSZEW S.A., a Huta „Oława” została oddziałem spółki.

Od grudnia 2007 Huta „Oława” jest oddziałem Zakładów Metalurgicznych “Silesia” S.A. z centralą w Katowicach.

Certyfikaty

  • październik 1996 r. – wpis do rejestru Przedsiębiorstw Czystej Produkcji
  • grudzień 1998 r. – otrzymanie certyfikatu ISO 9002:1994
  • 2003 r.- otrzymanie certyfikatu ISO 9001:2000
  • listopad 2009 r. – recertyfikacja systemu zarządzania do normy EN ISO 9001:2008

Członkostwo

  • Od 2005 r. – przynależność do PZPP (Polskiego Związku Producentów Pasz)
  • Od 2006 r. – przynależność do EMFEMA (International Association of the European Manufacturers of Major, Trace and Specific Feed Mineral Materials)
  • Od 2007 r. – przynależność do ELOA (European Lead Oxide Association), CEFIC (European Chemical Industry Council) i ZOPA (Zinc Oxide Producers Association)